Missie & visie

Missie & visie

De VPRO heeft met de opening van haar VPRO Medialab de wens gerealiseerd om diepgaand en nauwkeurig de toekomst van media te onderzoeken in een Lab buiten het Mediapark. Na een nationale oriëntatie is heel bewust gekozen voor Strijp-S als vestigingsplaats, daar waar innovatie, creativiteit, design en technologie floreren.

Missie

Het VPRO Medialab verbindt de VPRO met relevante en innovatieve partijen op het gebied van design, technologie, journalistiek en storytelling in Eindhoven en Nederland om zo een netwerk op te bouwen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan mediainnovatie van internationaal niveau.

Visie

De manier waarop we met elkaar communiceren middels vele bestaande en nieuwe media is radicaal veranderd in de laatste 10 jaar. Deze veranderingen zullen alsmaar intensiever en sneller worden. De VPRO heeft, als vooruitstrevende omroep met een lange traditie in media-innovatie, de rol om voorop te lopen in deze ontwikkelingen en om een baken te zijn. VPRO Medialab is namens de VPRO de vooruitgeschoven post, de pionier. Gebruik makend van alle inhoudelijke, creatieve en technologische expertise en innovatie komt de VPRO, samen met haar partners, tot nieuwe manieren van mediamaken.

We bouwen een coherent en krachtig netwerk dat een organisatorische, financiële en inhoudelijke meerwaarde realiseert op het gebied van media, en daarmee op onderwijs, openbaar bestuur, maatschappelijke ontwikkeling en duurzame economische groei.