waar is dit?

aflevering 7

voedsel

In de aflevering Voedsel kijken we naar de manier waarop ons land zo’n grote voedselproducent is geworden. Waar honderd jaar geleden het agrarische land gekenmerkt werd door een eindeloze hoeveelheid akkertjes, is door herverkaveling een monotoon landschap ontstaan waar efficiency leidend is.

Ameland toen en Ameland nu is een wereld van verschil dat we visualiseren in een animatie. We portretteren twee boeren die beide tijden hebben meegemaakt, soms met gemengde gevoelens. Ook het kassengebied is compleet uit zijn voegen gebarsten. Maar wie weet nog dat de eerste kassen in het Westland gevuld waren met druiven?

En de oorsprong van de rookworst en margarine van Unilever is terug te vinden in Oss waar twee families streden om de gunst van de consument. Nu zijn de producten van het voedingsmiddelen bedrijf over de hele wereld te vinden.

Verder zoomen we in op de verzilting van ons land. Dit fenomeen is een groot probleem voor de landbouw, maar het kan ook leiden tot innovaties waardoor we weer de grootste producent worden van zilte landbouw producten. 

muziek

Luister hieronder naar de muziek gebruikt in de uitzending. Om de speellijst te kunnen beluisteren moet u een gratis Spotify account aanmaken. Dat kan hier

Ameland

voor de ruilverkaveling

na de eerste ruilverkaveling