Benjamin Barber

Politicoloog, oprichter van de Interdependence Movement en schrijver van If Mayors Ruled The World. Barber gelooft dat de stad de belangrijkste politieke macht moeten worden.

Politiek theoreticus Benjamin Barber werd wereldwijd bekend door de publicatie van zijn boek Jihad Vs. McWorld in 1995. Naast schrijver is Barber ook de oprichter van de Interdependence Movement. Deze transnationale beweging verbindt wereldwijd steden, burgemeesters en burgers met elkaar. Hiermee probeert de organisatie om gezamenlijk tot oplossingen te komen en initiatieven te beginnen op gebied van klimaat, economie, gezondheid en transport. Volgens Barber zorgt dit interstedelijk netwerk voor een vergroting van zowel de lokale als de internationale politieke invloed van steden.

 

"Because they [cities] are inclined naturally to collaboration and interdependence, cities harbor hope."

Benjamin Barber in The New York Times

If Mayors Ruled the World

Nationale overheden zijn steeds minder goed in staat om mondiale vraagstukken op te lossen, stelt Barber. En dat terwijl de wereld van nu niet met nationale, maar met transnationale problemen kamt, zoals op het gebied van migratie en terrorisme. Daarnaast voelen burgers zich niet goed vertegenwoordigd door nationale politici, waardoor maatschappij en politiek steeds verder van elkaar af komen te staan.

Volgens Barber zijn steden beter in staat om met deze uitdagingen van de huidige wereld om te gaan. Steden zijn pragmatisch, kampen met dezelfde problemen (waardoor samenwerking tussen steden ook beter kan verlopen) en burgers voelen zich meer betrokken bij het bestuur van hun steden, dan bij het bestuur van hun land.

Wat nou, stelt Barber in zijn boek, als burgemeesters de wereld besturen? Dat zorgt voor lokaal, actief burgerschap en een samenwerkingsverband tussen burgemeesters op internationaal niveau. Barber stelt daarom voor om een wereldwijd parlement van burgemeesters op te zetten, en zo een verschuiving in de bestaande (en tekortschietende) machtsrelaties te veroorzaken. 

 

Academicus en politiek raadsman

Naast zijn schrijvende bezigheden is Barber een senior researcher aan 'The Center on Philanthropy and Civil Society' van de City University in New York. Ook was hij oprichter en professor aan de Walt Whitman Center for the Culture and Politics of Democracy, waarvoor hij ook doceerde aan the Rutgers University. Tussen 2007 en 2012 was hij bovendien een 'Distinguished Senior Fellow' bij de denktank Demos.

Ook op politiek vlak heeft Barber een aantal rollen vervuld, onder andere als politiek adviseur gedurende Clinton's presidentschap. Daarnaast heeft hij meerdere politieke partijen en politieke leiders in verschillende (Europese) landen geadviseerd, en een aantal organisaties en politieke leiders in Turkije, de Emiraten, Libie en China.