Puur natuur (3)

Thema: Water, VPRO 3 augustus 1980

Puur natuur (3)

Thema: Water, VPRO 3 augustus 1980

Vijfdelige natuurserie, waarin IJf Blokker verschillende aspecten van de ons omringende natuur belicht. Mmv biologisch-agrarisch deskundige Pieter Boxman, Theo Richel van de Vereniging Milieudefensie en Sietze Leeflang van de Kleine Aarde. Vast onderdeel is "Het experiment". BESCHRIJVING: 04:02 EEN VEN IN OISTERWIJK Richel vertelt wat de invloed is van zure regen op stilstaand water, bijv. een ven. 05:08 DE WATERPOMP Boxman installeert een handwaterpomp maar waarschuwt voor vervuiling van het grondwater. 09:21 DRINKWATER Richel verklaart, in Jutphaas en Vogelenzang, de werking van een waterzuiveringsinstallatie. Met shots van duinwaterzuivering. 21:21 GEBRUIK VAN AFVALWATER Leeflang laat zien hoe hij in zijn groentekas gebruik maakt van het afvalwater uit zijn eigen huishouding, waarbij de warmte niet verloren gaat en het water als vanzelf gezuiverd wordt. 24:37 DE VIJVER Boxman maakt van een dichtslibbende, afstervende vijver weer een levensvatbaar biotoop dmv doorstroming en het uitzetten van vis. Met shot van kikker. 32:57 HET EXPERIMENT: HET COMPOSTTOILET Leeflang verklaart het principe van het composttoilet, dat niet alleen mbv groenafval compost produceert, maar ook geen water verbruikt.