Holland Festival 2011

Fairouz

Holland Festival 2011

Fairouz

Hans Haffmans en Sarah Meuleman besteden vanaf het Holland Festival wekelijks aandacht aan een wereldster van formaat, die een belangrijke stempel heeft gedrukt op de hedendaagse cultuur.