Kierkegaard

Kierkegaard

Besproken door dominee Johan Carel Antonie Fetter