Het jongste oordeel over Ivens

Het jongste oordeel over Ivens

Debatprogramma o.l.v. sarah Verroen met Peter van Bueren, Hans Schoots en Michel Korzec over de cinematografische waarde van Ivens’ werk en zijn relatie tot de communistische dictaturen, waarvoor hij propagandafilms maakte.