Holland festival: Cape Traditional Singers en iGugu Le Kapa

Live @ Carré

Holland festival: Cape Traditional Singers en iGugu Le Kapa

Live @ Carré

Op het Holland Festival in Carré traden twee Zuid-Afrikaanse koren op: Cape Traditional Singers en iGugu Le Kapa.