Jan Donkers

slotpassage boek over Amsterdam Noord

Jan Donkers

slotpassage boek over Amsterdam Noord

Zomergeluidengast Jan Donkers leest een stukje voor uit zijn boek over Amsterdam Noord. Een persoonlijke noot.