Missing link 1: Fik Meijer over Julius Civilis

OVT 5 juli 2009 uur 2 (10 min)

Missing link 1: Fik Meijer over Julius Civilis

OVT 5 juli 2009 uur 2 (10 min)

Negen historici bespreken een episode in de vaderlandse geschiedenis die met raadsels omgeven is, omdat er nooit iets over is opgetekend, of omdat een bron voor altijd verloren is gegaan. Deelnemers reizen af naar de relevante dag en plek in het verleden en bij terugkomst doen ze verslag van wat ze hebben gezien. 1. Fik Meijer over het einde van Julius Civilis