Slot van interview:

Slot van interview:

Awraham Soetendorp en Ischa Meijer, die even oud zijn eindigen met een Chassidische uitspraak:Als ik ik ben, omdat jij jij bent, dan ben ik werkelijk niet ik en jij niet werkelijk jij, maar als ik ik ben omdat ik ik ben en jij jij bent omdat jij jij bent dan ben ik werkelijk ik en jij werkelijk jij".