Reportage: Politiek bewustzijn bij Poolse scholieren

Reportage: Politiek bewustzijn bij Poolse scholieren

Na het aantreden van president Duda een paar weken geleden is de campagne voor de Poolse parlementsverkiezingen in oktober echt begonnen.De economie draait lekker, maar nergens lijkt de kloof tussen kiezers en politici groter dan in dit voormalige Oostblokland. De opkomst bij verkiezingen is extreem laag. De in Polen wonende Nederlandse psycholoog Fred Gijbels bedacht samen met een docente een project voor scholieren om het tij te keren. Correspondent Michiel Driebergen volgde hen.Foto: www.flickr.com, Maciej Hrynczyszyn