niet-westerse moderne kunst

niet-westerse moderne kunst

Na achten: Anton de Goede in gesprek met Lejo Schenk, directeur van het Tropenmuseum in Amsterdam over niet-westerse moderne kunst in volkenkundige musea. Schenk schreef onlangs in NRC Handelsblad : “In de 19e eeuw was het museum bij uitstek een plaats om andere, verre werelden te leren kennen. Maar de Nederlandse museumwereld is er nu bij gebaat zich eindelijk eens te bevrijden van de ketenen van historische, koloniale verhoudingen.” Wat moet er veranderen? Ook historicus en arabist Mirjam Shatanawi zal aan het gesprek deelnemen. Zij deed onderzoek naar de islam in Senegal, Soedan en Egypte en is nu werkzaam als conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika bij het Tropenmuseum. Daarna: Een gesprek met Huub Koene, directeur van de Stichting Edgar Degas, en bedenker van ‘De Bouw in Beeldprijs’. De prijs biedt Nederlandse fotografen de kans om zich te presenteren op belangrijke culturele podia en mee te dingen naar een geldprijs.
Deze uitzending kwam tot stand naar aanleiding van de discussie De Koloniale Blik, die Framer Framed op 13 december 2009 organiseerde in het Centraal Museum in Utrecht.
Zie ook: www.framerframed.nl