Novecento

Novecento

Guy Verhofstadt maakte een bijzondere keuze in het vertonen van de director's cut van vijfeneenhalf uur van de film Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976). Zomergasten zond de film na de uitzending met Verhofstadt integraal uit.

Novecento heeft de ontwikkeling van de Italiaanse maatschappij tussen het begin van de 20ste eeuw en het einde van de jaren '70 als onderwerp. Bertolucci verbeeldt dit aan de hand van het verhaal van twee families, die gedurende tachtig jaar worden gevolgd. De ontwikkelingen in de 20ste eeuw en haar gevolgen, zoals het ontstaan van de vakbonden, de opkomst van het fascisme en de verschrikkingen van de wereldoorlogen, worden aan de hand van de persoonlijke geschiedenissen in dit Italiaanse epos haarfijn in beeld gebracht.