The Hours

Stephen Daldry 2002,RCV

The Hours

Stephen Daldry 2002,RCV

'The Hours' is een ode aan Virginia Woolf en voert drie hoofdpersonages op die allen verbonden zijn met Woolfs roman 'Mrs. Dalloway'. Een moeilijk herkenbare Nicole Kidman speelt Woolf zelf, die in de jaren twintig haar roman aan het schrijven is en ondanks de liefde voor haar man Leonard (Stephen Dillane) geteisterd wordt door depressie. Julianne Moore speelt huisvrouw Laura, die zich in de jaren vijftig gewurgd voelt door het maatschappelijke keurslijf en zich herkent in Woolfs boek. Meryl Streep tenslotte speelt Clarissa Vaughn; zij is direct geënt op Clarissa Dalloway en bereidt navenant een feestje voor terwijl ze twijfelt aan haar levenskeuzes. De constructies en verwijzingen mogen gecompliceerd lijken, toch brengt The hours diepe menselijkheid schijnbaar simpel boven. Bron: Cinema.nl Het fragment begint als huisvrouw Laura (Julianne Moore, ‘de taartenbakster’) incheckt in een hotel om met pillen zelfmoord te plegen (verbeeld door snel stijgend water, refererend aan hoe Woolf zich in 1941 wel verdronk). Laura leest eerst nog in 'Mrs. Dalloway'. We zien ondertussen Virginia Woolf (Nicole Kidman) die nadenkt over de scène die Laura leest, en in gedachten verzonken is terwijl haar zuster Vanessa en nichtje tegen haar praten. Uiteindelijk bedenken zowel Laura als Virginia zich. Naar het gelijknamige boek van Michael Cunningham, dat weer geinspireerd is op Woolfs 'Mrs Dalloway'. Nicole Kidman won een Oscar voor haar rol in 'The Hours'.
(Stephen Daldry 2002, RCV)