The unbearable lightness of being

Philip Kaufman 1988Warner Bros

The unbearable lightness of being

Philip Kaufman 1988Warner Bros

Milan Kundera's boek 'De ondraaglijke lichtheid van het bestaan' uit 1985 werd al in 1988 door Philip Kaufman verfilmd. Een gelukte expeditie vooral dankzij het draaiboek van Jean-Claude Carrière en de fotografie van Ingmar Bergmans vaste cameraman Sven Nykvist. Want het was geen gemakkelijke opdracht geweest: de verfilming van een boek dat weliswaar een bestseller werd, maar buitengewoon complex in elkaar zat. Een vaak ontroerende film over de essentie van de liefde en seksualiteit tegen de achtergrond van een roerige episode in de naoorlogse Tsjechische geschiedenis (cinema.nl). In de scène uit de film liggen Tomas (Daniel Day-Lewis) en Teresa (Juliette) op bed. Ze kan niet slapen. Hij houdt haar vast.

(Philip Kaufman, 1988, Warner Bros)