Lesmateriaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Fragment OVT 19 februari 2006 uur 2 (5 min.)

Lesmateriaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Fragment OVT 19 februari 2006 uur 2 (5 min.)

Op 19 februari 1674, precies 242 jaar geleden, sloot de Staten Generaal de derde vrede met Engeland nadat Michiel de Ruyter de Engelse en de Franse vloot had verslagen. In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren en dat wordt dan herdacht met speciale activiteiten en evenementen. Op verzoek van minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontwikkelt de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede speciaal lesmateriaal. Hierin wordt De Ruyter geportretteerd als het voorbeeld voor jongeren van nu. Mathijs Deen spreekt hierover met Ronald Prud'homme van Reine, biograaf van Michiel de Ruyter.