OVT: VPRO 75 jaar (jubileumuitzending)

VPRO, 27 mei 2001

OVT: VPRO 75 jaar (jubileumuitzending)

VPRO, 27 mei 2001

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
Met als vaste onderdelen een column en de rubriek 'Het spoor terug'.
Wekelijks geschiedenisprogramma. Deze aflevering een speciale
uitzending in verband met het 75-jarig jubileum van de VPRO.
Bevat de volgende onderdelen:
1. column van programmamaker Klaas Vos in de vorm van een
'morgenwijding' zoals VPRO-oprichter dominee Everhard
Spelberg die altijd voordroeg;
2. vraaggesprekken met het oudste en jongste VPRO-lid over de
reden van hun lidmaatschap;
3. discussie over het heden, verleden en de toekomst van de
VPRO. Discussiedeelnemers zijn: Anton Zijderveld,
hoogleraar sociologie; Jude Kehla, lid van de
programma-adviesraad van de RVU en van de adviesraad van de
Raad voor Cultuur; Arend-Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur
Radio van de VPRO. Onderbroken voor een fragment van het
programma Radio Bergeijk;
4. column van gastcolumnist Jan Wolkers, schrijver, over het
VPRO-gevoel;
5. rubriek 'Het spoor terug', waarin de documentaire 'Op zoek
naar de Wachters' over VPRO-leden en hun 'VPRO-gevoel'. Bevat
vraaggesprekken op verschillende locaties met
oud-VPRO-medewerker Jan Nieuwenhuis en verschillende
VPRO-leden.
Geïllustreerd met historische fragmenten van VPRO-programma's
en verschillende uitvoeringen van het VPRO-lied 'De
Wachters', onder andere door Russische straatmuzikanten in
Amsterdam;
6. vraaggesprekken met enkele eregasten die langer dan
vijftig jaar lid zijn van de VPRO over hun lidmaatschap.

Sprekers Heerma van Voss, Arend Jan hoofdredacteur Radio VPRO
Kehla Wirnkar, J. lid programma-adviesraad RVU, lid adviesraad Raad voor Cultuur; Nieuwenhuis, J. oud-medewerker VPRO; Wolkers, Jan schrijver
Zijderveld, A.C. hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Namen Raad voor Cultuur ; VPRO
Makers Koolhaas, Marnix (interviewer)
Koolhaas, Marnix (presentatie)
Nauta, Astrid (presentatie)
Palm, Jos (interviewer)
Palm, Jos (verslaggever)