100 jaar Haagse Vredesconferenties (1899 - 1999)

Fragment OVT 16 mei 1999 uur 1 (22 min.)

100 jaar Haagse Vredesconferenties (1899 - 1999)

Fragment OVT 16 mei 1999 uur 1 (22 min.)

Zonder dat er oorlog was, kwamen vertegenwoordigers van 26 landen in Huis ten Bosch in Den Haag in 1899 bijeen om over vrede te praten. De achtergrond was een wapenwedloop tussen de grote mogendheden. De conferentie vormde de basis voor het Vredespaleis in 1913. Een reportage van Hans Olink, die met samensteller Arthur Eyffinger een tentoonstelling met vredesaffiches in het Vredespaleis in Den Haag bezocht. Er was ook een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, ‘De Internationale Vredesconferentie van 1899’.