Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 21: Morele Herbewapening

Fragment OVT 23 mei 1999 uur 2 (30 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 21: Morele Herbewapening

Fragment OVT 23 mei 1999 uur 2 (30 min.)

Eenentwintigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'Het leger des Heils van Rijken'
over de geschiedenis van Morele Herbewapening. In 1923
bezocht de Amerikaanse dominee Frank Nathan Daniel Buchman
voor het eerst naar Nederland en verkondigde het ideaal:
verbeter de wereld, begin bij jezelf, onder de hoede van God.
Zijn aanhangers waren voornamelijk te vinden onder de
bovenste middenklasse, de adel en industriëlen als Frits
Philips.
Vooral in de jaren dertig kreeg de beweging duizenden
volgelingen.
Vanaf 1938 zette Morele Herbewapening zich in voor de
wereldvrede en tegen de klassenstrijd. In de jaren zestig
ontpopte de beweging zich vooral als een anticommunistische
organisatie. Een kleine kern streeft nog steeds het ideaal
uit de jaren twintig na.
De documentaire bestaat grotendeels uit eerder uitgezonden
vraaggesprekken met aanhangers van Morele Herbewapening.
Gespreksonderwerpen zijn: de eerste kennismaking van Frits
Philips met de Oxfordgroep, de voorloper van Morele
Herbewapening, de invloed van de beweging op het privéleven
van de leden; de opwekkingsbijeenkomsten van de Oxfordgroep;
de enorme inzet van de leden voor de beweging; de
activiteiten van het jeugdteam van Morele Herbewapening; de
nieuwe ideologie van Morele Herbewapening na de Tweede
Wereldoorlog; de belangstelling van politici voor Morele
Herbewapening kort na de Tweede Wereldoorlog; de
verzoeningsmissies die Morele Herbewapening vanaf 1948 naar
Duitsland uitzond; de wijze waarop de beweging arbeiders voor
haar idealen probeerde te winnen; de duidelijke stellingname
van Morele Herbewapening tegen het communisme; de radio- en
televisiezendtijd die Morele Herbewapening in 1969 toebedeeld
kreeg.
De documentaire bevat verder een vraaggesprek met Morele
Herbewapening-aanhanger Maarten de Pous bij het Nederlandse
centrum van de beweging in Den Haag over de huidige
activiteiten van Morele Herbewapening en de veranderingen die
de beweging in de loop der jaren heeft ondergaan.
Geïllustreerd met citaten uit historische bronnen,
HA-fragmenten en een fragment van een uitzending van Morele
Herbewapening met als titel 'Vrouwen met moed gevraagd'.