Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 13: Verheffing des Volks

Fragment OVT 28 maart 1999 uur 2 (30 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 13: Verheffing des Volks

Fragment OVT 28 maart 1999 uur 2 (30 min.)

De ‘geestelijke en culturele verheffing van den arbeider’ kan aan het begin van de twintigste eeuw op veel steun in de samenleving rekenen. De socialisten willen door middel van ‘volksverheffing’ een nieuwe maatschappij. Liberalen en christenen willen maatschappelijke harmonie in dienst van de welvaart. Organisaties als uitgeverij de Wereldbibliotheek, de Volksuniversiteit, de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen en Ons Huis zetten zich in voor de verheffing van het volk. Samenstelling Gerard Leenders, presentatie Kiki Amsberg.