De Gedroomde eeuw (deel 1): Walden (Frederik van Eeden - 1900)

OVT, Het Spoor Terug, 3 januari 1999 (40'50")

De Gedroomde eeuw (deel 1): Walden (Frederik van Eeden - 1900)

OVT, Het Spoor Terug, 3 januari 1999 (40'50")

Eerste aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'De droom van het utopisch socialisme' over het leven en werk in de woon- en werkgemeenschappen Walden nabij Bussum en Impuls in Pieterburen. Vraaggesprekken over de kolonie Walden met twee nakomelingen van oud-kolonisten, met de zoon van een buurtbewoner en met Jos de Ley en Bernt Luger, auteurs van het boek 'Walden in droom en daad'. Gespreksonderwerpen zijn: de beweegredenen van de arts, psychiater, schrijver en dichter Frederik van Eeden om in 1898 een woon- en werkgemeenschap te stichten; de kolonisten, die bestonden uit intellectuelen, arbeiders, boeren en ex-patiënten van Van Eeden; de florerende bakkerij van Walden; het faillissement van de kolonie Walden in 1907. Bevat een verslag van een bezoek aan de voormalige kolonie Walden. Omlijst met citaten uit verschillende geschriften van Van Eeden en van een oud-kolonist en uit de notulen van een vergadering van de kolonie uit 1903. Vraaggesprekken over de woongemeenschap Impuls met oprichter René Kres en met oud-gemeenschapsleden Onco Tattje en Frederica Erwteman. Gespreksonderwerpen zijn: de oprichting van Impuls in 1974; de werkverdeling en bedrijvigheid binnen de gemeenschap; de goedlopende zuurdesem-bakkerij van Impuls; het onderwijs dat de gemeenschapskinderen kregen; het 'Pieterburens Liefdes Oproer', dat het einde van de woongemeenschap in 1980 inluidde. Bevat een verslag van een bezoek aan de voormalige woongemeenschap Impuls. Ge