Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 43 - Republik Maluku Selatan

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 43 - Republik Maluku Selatan

Drieenveertigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'Republik Maluku Selatan' over de
droom van een onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek.
In het voorjaar van 1951 kwamen ongeveer vierduizend Molukse
KNIL-militairen naar Nederland. Het was hun ideaal om zich op
de Molukken te vestigen, waar kort te voren de vrije
republiek Zuid-Molukken was uitgeroepen. Toen de Indonesische
president Soekarno de Molukse republiek met geweld weer bij
Indonesië inlijfde, werden de Molukse KNIL-soldaten in
afwachting van een definitieve bestemming 'tijdelijk' naar
Nederland overgebracht. Bijna een halve eeuw later verblijven
de Molukse ex-KNIL-ers en hun nazaten nog steeds in
Nederland. Het ideaal van een terugkeer naar een zelfstandige
republiek der Zuid-Molukken dragen velen nog met zich mee.
De documentaire bestaat grotendeels uit een compilatie van
HA-fragmenten van de 'Het spoor terug'-serie 'Istori Maluku'
uit 1990, aangevuld met een vraaggesprek in het voormalige
opvangkamp in Teugen met twee voormalige bewoners over het
kampleven.
De documentaire bevat tevens een verslag van een
persconferentie van een delegatie van de RMS die onlangs
terugkeerde uit Indonesië. Met stemfragmenten van twee
delegatieleden, onder wie de RMS-minister van Buitenlandse
Zaken, Otto Matulessy, die ingaat op de besprekingen die de
delegatie met de Indonesische regering over de toekomst van
de Zuid-Molukken heeft gevoerd.