Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 49 - De vrijetijdsmaatschappij

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 49 - De vrijetijdsmaatschappij

Negenenveertigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'De vrijetijdsmaatschappij' over
de droom van nuttige vrijetijdsbesteding.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg men steeds meer vrije tijd.
In 1952 werd het recht op minimaal één week vakantie per jaar
vastgelegd. In 1966 werd dat minimaal twee weken en intussen
was ook de vrije zaterdag ingevoerd. In de verzuilde
samenleving was de bemoeienis met de invulling van de vrije
tijd groot, want die moest immers 'nuttig' zijn. Eind jaren
zestig veranderde dat en door de automatisering en het
gebruik van robots leek werken in de toekomst overbodig te
worden en het ideaal van 'de vrijetijdsmaatschappij' dichter
bij te komen.
Vraaggesprekken met voormalig cursusleidster Feline Jansen
(?) van de ANWB-kampeercursus, een voormalige
cursusdeelneemster en voormalig arbeider Dick Verheule (?).
Gespreksonderwerpen zijn: de kampeercursus die de ANWB na de
Tweede Wereldoorlog verzorgde; de invulling van de geringe
vrije tijd die men kort na de Tweede Wereldoorlog had; de
invoering van de vrije zaterdag in 1962.
De verslaggever bezoekt samen met hoogleraar
vrijetijdswetenschappen Theo Beckers de badplaats Zandvoort
en luchthaven Schiphol en spreekt met hem over het
succesvolle verzet in 1946 tegen de oprichting van een
vakantiekamp voor arbeiders in Zandvoort, de algemeen
heersende ideeën destijds over 'nuttige recreatie', de enorme
invloed die de invoering van de vrije zaterdag heeft gehad op
de vrijetijdsbesteding, de hoopvolle verwachtingen dat de
automatisering en het gebruik van robots tot steeds meer
vrije tijd zou leiden, de moderne vliegvakanties en de
gevolgen hiervan voor het milieu.
De verslaggever bezoekt tevens het attractiepark 'De
Efteling' in Kaatsheuvel en spreekt tijdens een rondleiding
met artistiek directeur Ton van de Ven over de oprichting en
de geschiedenis van het attractiepark dat ooit begon als een
natuurpark.
Geïllustreerd met HA-fragmenten.