Norbert Kögging

Interview

Norbert Kögging

Interview

Norbert Kögging en Felix Schlarmann zijn de initiatiefnemers en organisatoren van het JazzFest in Amsterdam. Frank Jochemsen vraagt Norbert naar deze 5e editie.