Labyrint Radio - Wiskunde is overal

Labyrint Radio - Wiskunde is overal

Wiskunde. Voor veel mensen is het vergelijkbaar met een ver, onherbergzaam land. Een land dat de moeite van een zware, lange reis niet waard is. Er wacht je immers niets meer dan frustratie en ontberingen. Maar wiskunde is overal!
Voor de Vlaamse wiskundige Dirk Huylebrouck is er haast geen landschap denkbaar dat adembenemender, afwisselender is dan wiskunde. Wiskunde is Afrika, met zijn op getallenreeksen gebaseerde ritmische muziek. En wiskunde is het verstilde Antartica, waar alleen abstracte begrippen, en dus homologische algebra een rol spelen. Voor wiskunde kun je ook gewoon thuisblijven. In ons eten, in de kunst, het openbaar vervoer, de computer: wiskunde is overal!