Dubbelleven (Nigel)

Dubbelleven (Nigel)

Nigel is 11 jaar en zijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen hij 4 jaar was. "Mijn moeder is Marianne. In haar huis woon ik door de week. Ik woon daar niet alleen met mijn moeder, maar ook met mijn broer Jimmy en met onze 3 konijnen. Mijn vader is Roger. In zijn huis woon ik in het weekend. Ik woon daar niet alleen met mijn vader, maar mijn broer Jimmy is er natuurlijk ook. Verder is er ook nog de hond Lobbes"