Naar Curaçao

Naar Curaçao

Fresku over zijn vertrek naar Curaçao en opgroeien bij zijn vader.