Suïcidepreventiebeleid schiet tekort bij GGZ-instelling Altrecht volgens IGZ

Suïcidepreventiebeleid schiet tekort bij GGZ-instelling Altrecht volgens IGZ

Daags na opname op een gesloten afdeling van de ggz-instelling Altrecht in Zeist pleegt een vrouw in februari 2011 zelfmoord. De familie krijgt geen inzage in het dossier, dient daarover een klacht in bij geneesheer-directeur Martin Roeten van Altrecht en meldt de zaak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uit het IGZ-onderzoeksrapport van december 2012 blijkt dat Altrecht tekort is geschoten in de zorgplicht en dat het interne onderzoek onzorgvuldig is uitgevoerd. Altrecht krijgt tot 1 juli 2013 de tijd om het suïcidepreventiebeleid te verbeteringen anders komt de instelling onder verscherpt toezicht te staan.