Verdere liberalisering goederenvervoer in Europa slecht voor Nederland

Verdere liberalisering goederenvervoer in Europa slecht voor Nederland

Sinds 1993 is er voor personen- en goederenvervoer binnen de Europese Unie de zogeheten cabotageregeling. Elke dienstverlener die in zijn land over de vereiste papieren beschikt heeft de mogelijkheid overal binnen de EU onbelemmerd aan de slag te gaan tegen arbeidsvoorwaarden zoals die in zijn land gelden. De cabotage heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van vrachtwagenchauffeurs in Nederland omdat de lonen van chauffeurs uit EU-lidstaten in Oost-Europa lager zijn. Om iets tegen de oneerlijke concurrentie te doen heeft de Europese Commissie de cabotage met ingang van mei 2010 beperkt. Vrachtwagenchauffeurs mogen nu nog drie transporten per zeven dagen in een andere lidstaat van de EU uitvoeren. De EC wil de regelgeving nu weer verruimen, een maatregel waar het Ministerie van Infrastructuur tegen is. In het recent afgesloten sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet-Rutte II is vastgelegd dat verdere liberalisering van de transportmarkt ongewenst is.