Inspraakcorrespondent

Inspraakcorrespondent

Overal waar plannen zijn voor een asielzoekerscentrum, zijn bezorgde burgers. Arjen legt een lijntje met inspraakcorrespondent Tex de Wit om te peilen hoe de sfeer is in een dorp waar een AZC wordt geplaatst.