geen titel

geen titel

Wereldwijd is er een gevecht om internationaal talent aan de gang. We hebben ze nodig als Nederland bovenaan de lijst van Kennislanden wil prijken. Maar is Nederland wel interessant genoeg voor de knappe koppen? En kunnen we wel concurreren met China dat kennis als hoogste prioriteit ziet en er veel geld insteekt? Hierover is Dorette Corbey, directeur van de AWT, de adviesraad voor wetenschap en technologie te gast en ook Alwin Groen, economisch geograaf, is in de studio.