Eurobureau

Eurobureau

De Europese Centrale Bank (ECB) wordt vaak gezien als de redder van de eurozone. Hoewel haar mandaat door de Europese verdragen beperkt is. De ECB mag eigenlijk alleen over de prijsstabiliteit waken: de inflatie intomen als dat nodig is. Maar omdat Europa politiek nog niet klaar is om de eurocrisis van antwoord te dienen ging de ECB haar boekje te buiten. Een kwestie van overmacht. ECB-voorzitter Mario Draghi is vandaag op bezoek in het Europees Parlement in Straatsburg en verdedigt zijn beleid. Draghi pompte goedkoop geld in de banken, kocht staatsobligaties op van armlastige landen en gaf het signaal af dat de euro als munt onomkeerbaar is. Het EP kan zich hier over het algemeen wel in vinden maar vindt wel dat de ECB rekenschap moet afleggen voor haar daden. Wie beslist wat op welk moment? Vooral de zogenaamde trojka die de hulpprogramma's voor Griekenland, Cyprus, Portugal en Ierland aanstuurt is aan niemand verantwoording verschuldigd. En de ECB zit samen met de Europese Commissie en het IMF in die trojka. Het EP vraagt zich ook af of het geld dat de ECB aan de banken leende wel in de reële economie terecht gekomen is. Fred Stroobants vanuit Straatsburg