Eurobureau

Eurobureau

De merkwaardigste uitspraak deze week kwam van de Duitse minister van financien Schaüble tijdens een vergadering van het IMF. 'In de nabije toekomst zal de groei in Europa hoogstens zo'n procent of anderhalf procent bedragen. Wie denkt dat Europa de groei zal stimuleren lijdt aan een gebrek aan realisme.' Minister Dijsselbloem was er ook. Hij gaf Schaüble gelijk. 'Dit is geen tijdelijke dip. Een groei van drie procent krijgen we voorlopig niet terug.' Wat hebben de heren beoogd met deze uitspraken?