Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd

OVT, 5 mei 2013

Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd

OVT, 5 mei 2013

Guus Veenendaal over zijn boek ‘Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd’.Van de vroegste geschiedenis van de spoorwegen tot de Koude Oorlog, waarin de spoorwegen voor het laatst een rol van betekenis speelden. De tentoonstelling ‘Sporen naar het front’ is te zien in het spoorwegmuseum.