Vluchtelingen in Nederland

OVT 2 juni 2013

Vluchtelingen in Nederland

OVT 2 juni 2013

‘Altijd al vol’. Deze week verscheen het rapport over vreemdelingenbewaring van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Aanleiding voor een gesprek over Nederland en zijn vluchtelingen vanaf de jaren vijftig met historicus Tycho Walaardt, auteur van het proefschrift ‘Geruisloos inwilligen, Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994’.