Kind met epilepsie

Kind met epilepsie

Ieder jaar krijgen meer dan tweeduizend kinderen de diagnose epilepsie. Bij lang niet alle kinderen slaan medicijnen aan. Kinderneuroloog Kees Braun van het UMC Utrecht pleit er morgen in zijn oratie voor om zoveel mogelijk van deze kinderen al zo vroeg mogelijk te opereren.