Afscheid Deken Jan Loorbach Orde van Advocaten

Afscheid Deken Jan Loorbach Orde van Advocaten

Advocaten moeten voor cliënten opkomen , maar ze zijn zelf ook vaak  onderwerp van discussie.  En afgelopen 3 jaar was Jan Loorbach een warme pleitbezorger voor zijn beroepsgroep. Als voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten moest hij vaak ten strijde trekken om het aanzien van zijn professie te waarborgen. En niet zelden tegen eigen collega’s!