De rol van de Moslimbroederschap

De rol van de Moslimbroederschap

De Moslimbroederschap vertegenwoordigt grote groepen van de soennitische bevolking in Egypte. Ze staan lijnrecht tegenover het leger: een onderdrukte beweging tegen zittende dictaturen. We spreken met Betsy Udink over de rol van de Moslimbroederschap in het huidige Egypte.