Geert Ritsema van Milieudefensie over het schaliegasrapport

Geert Ritsema van Milieudefensie over het schaliegasrapport

Milieudefensie vermoedt dat het ministerie van Economische Zaken een onderzoek naar schaliegasboringen onder druk heeft gezet, maar waarop baseren ze dat? Het antwoord in de uitzending.