geen titel

geen titel

De fractievoorzitters van de Tweede KamerĀ debatteerden gisteren over de Miljoenennota. Maar ging het daar wel echt om? Of keken we naar een verkiezingsdebat?