Japan Now In KAde

Japan Now In KAde

In Kunsthal KAdE een grote overzichtstentoonstelling van actuele Japanse kunst. Een groepstentoonstelling waaraan 37 hedendaagse Japanse kunstenaars deelnemen. Anton de Goede doet verslag.