Schuld en boete

Schuld en boete

We horen wat de Nederlandse opvarenden van Arctic Sunrise staat te wachten in Rusland. Anton van Kalmthout (UvT) bezoekt voor de Raad van Europa overal gevangenissen, ook in Rusland zelf. Uiteraard is ook Fred Teeven onderwerp van gesprek: de staatssecretaris zit in zijn maag met Volkert van der G. Daarnaast wil hij meer inzage in psychiatrische gegevens van TBS'ers. Het medisch beroepsgeheim moet daarvoor gebroken worden. Strafrechtadvocaat Jan Boone en kamerlid voor D'66 en oud-korpschef Magda Berndsen praten daarover mee.