Liberaler gevangenisbeleid in Frankrijk

Liberaler gevangenisbeleid in Frankrijk

Frankrijk wil een liberaler strafrechtsysteem. De keuze is opmerkelijk omdat de roep voor harder en langer straffen van de rechts-populisten van het Front National steeds luider klinkt. Waarom voert de toch al impopulaire socialistische regeringspartij juist nu deze wijzigingen door? Hierover bij ons in de studio emeritus hoogleraar Strafrecht Anton van Kalmthout. Hij is namens Nederland lid van de gevangenisinspectie-commissie van de Raad van Europa.