luxe shoppingmall djakarta in Metropolis Radio

luxe shoppingmall djakarta in Metropolis Radio

Wilma van der Maten nam een kijkje in een van de meest exclusieve van 127 ‘shopping malls’ in Jakarta.