Gert-Jan Segers

Gert-Jan Segers

De begroting voor de Nationale Politie roept veel vragen op. Er is vijf miljoen euro voor vrijgemaakt, maar waaraan die nou precies besteed worden is niet duidelijk. Dat constateert de Algemene Rekenkamer. Uit de begroting wordt niet duidelijk welke doelstellingen minister Opstelten voor ogen heeft met de Nationale politie. In de begroting geeft de minister wel aan welke prestaties hij van de Nationale politie verwacht, maar niet hoeveel geld hij hiervoor nodig heeft. Vanmiddag debatteert de Kamer er over. Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) reageert.