economisch panel

economisch panel

Paul Jekkers van de Bond voor Postpersoneel en Andre Meinema (NOS) zijn te gast. Met hen vragen we ons af of niet het hele Rabobestuur binnenkort zal opstappen. Worden Bitcoins een echt normaal geaccepteerd betaalmiddel? En wat moeten we nou doen? Loonmatigen of niet?