De gierzwaluw

De gierzwaluw

Item over de trek van gierzwaluwen in Nederland van boven.