Datavisualisatie de wegenwacht en pechgevallen

Datavisualisatie de wegenwacht en pechgevallen

Bekijk in deze datavisualisatie hoe de wegenwacht door het hele land heen pechgevallen te hulp schiet.