Het recht om te weten?

Het recht om te weten?

Stel, je dochter heeft borstkanker. Dat blijkt het gevolg van een erfelijke aanleg, die jij hebt doorgegeven. Na een aantal telefoontjes blijkt die erfelijke aanleg allang bekend in de familie. Alleen niet bij jou en dus ook niet bij je dochter. Had je het wel geweten dan had de borstkanker voorkomen kunnen worden. Dit verhaal vertellen betrokkenen in Argos. Op dit moment wordt naar schatting minder dan de helft van familieleden van mensen met een ernstige erfelijke ziekte geïnformeerd. Hoe komt dat? Wat moet er gebeuren om die informatie beter te verspreiden? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Argos over ethische dilemma’s met grote gevolgen, in de wereld van de klinische genetica.